X
تبلیغات
نقش و رنگ در نگارگری - نقاشیهای من . آثار زنده یاد استاد حسین بهزاد

نقش و رنگ در نگارگری

آثار و مقالات اساتید مینیاتور . گل و مرغ . تذهیب

زنده یاد استاد حسین بهزاد . روحش شاد وراهش پر رهرو باد .

 

Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

 

 استاد بهزاد در نوجوانی

 

 

روحش شاد و یادش جاودان باد

 

Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

 

نگارگران در گذشته خودشان وسایل خود از قبیل رنگ و قلمو و.. را می ساختند و بهترین قلمو با موی 

گربه ساخته می شد . احتمالا استاد بهزاد از این گربه زیبا قلمو های زیادی ساخته .

 خداوندا روح این استاد عزیز را قرین رحمت خود بفرما

 

 قسمتی از تابلوی چوگان اثر زنده یاد استاد حسین بهزاد

 

قسمتی از اثر استاد بهزاد

 

Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

 

قسمتی از یک تابلوی دیگر از استاد

 

 

+ نوشته شده در  88/06/23ساعت 18  توسط مهرداد لطفی پور  |